google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html

ประกาศ

                          ประกาศ

 

 

ด้วย นางสาว ศิรินทรา  บุตรตาดี หรือปูเป้ ได้พ้นจากการเป็นพนักงานของ เอ-พลัส เซอร์วิส แอนด์ คอนเซ้าทิ้ง แล้ว ตั้งแต่บัดนี้  การกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                               นางสาว ยลพัชร์ พิพัฒน์ภานุชัย

                                                       กรรมการผู้จัดการ

                         

 

 

 

                                                                                ประกาศด่วน


            ด้วยขณะนี้ปรากฏว่าได้มีบุคคลผู้ไม่หวังดี มีเจตนาที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของสำนักงาน เอ-พลัส เซอร์วิส แอนด์ คอนเซ้าทิ้ง โดยเจ้าตัวได้อาศัยหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือ โดยไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่างๆซึ่งล้วนแต่เป็นความเท็จ กระทำการให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ให้ปรากฏแก่สาธารณะและบุคคลทั่วไป ซึ่งทำให้สำนักงานฯได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ซึงฝ่ายกฎหมายของสำนักงานฯ กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป  โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯได้ตรวจสอบบุคคลดังกล่าวข้างต้น พบว่าเคยเป็นผู้มาขอใช้บริการจากสำนักงานฯ รายหนึ่ง(ทราบชื่อและที่อยู่แล้ว) มีความไม่พึงพอใจเป็นการส่วนตัว และเจ้าตัวก็สมัครใจในการขอใช้บริการอีกทั้งเจ้าตัวก็ได้รับหนังสือรับรองไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว แต่จากการกระทำดังกล่าวเป็นเจตนากลั่นแกล้งสำนักงานฯ และจากการตรวจสอบประวัติของบุคคลผู้ร้องเรียนรายนี้ เคยมีคดีความในข้อหาหมิ่นประมาทบุคคลอื่นมาก่อน และการกระทำการในครั้งนี้ก้อาจเข้าข่ายในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่น ตามประมวลกฏหมายอาญา และความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งหากผู้ใดพบเห็นบุคคลนี้เขียนข้อความหมิ่นประมาทสำนักงานฯที่ใด กรุณาแจ้งให้ทางสำนักงานฯ ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง  จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
 
                                     ร.ต.อ.กฤษฏิ์พงศ์ กฤษฎ์ชัยธรรม
             ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย เอ-พลัส เซอร์วิส แอนด์ คอนเซ้าทิ้ง
    
Visitors: 302,034