google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html Facebook google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html

ต้องการผู้ร่วมลงทุนธุรกิจในประเทศไทย

ต้องการผู้ร่วมลงทุนธุรกิจในประเทศไทย ดังนี้

1.ต้องการหาผู้ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นทุนรับจำนอง, ขายฝาก,ซื้อ หรือขาย  ที่ดินเปล่า บ้าน อาคาร คอนโด อพาร์ทเม้นต์ โรงแรม รีสอร์ต และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยท่านจะได้รับผลประโยชน์ทั้งกำไรจากมูลค่าของทรัพย์สิน และได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าธนาคาร (การเป็นทุนรับขายฝากทรัพย์หรือจำนองทรัพย์ ท่านจะได้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่รับจำนองหรือขายฝากในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินของทางราชการและต่ำกว่าท้องราคาตลาด) และท่านแทบจะไม่มีความเสี่ยงใดๆในการลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ เพราะเรามีทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญ พร้อมให้คำแนะนำท่านในการลงทุนและหาทรัพย์ต่างๆมาให้ท่านพิจารณา ว่าท่านพอใจตัวเลขกำไรต่อทรัพย์ที่ท่านจะรับจำนอง/ขายฝากหรือไม่ เพียงใด

2.ต้องการหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยสมุนไพรไทยโปรไบโอติก โภชนาการบำบัด ธรรมชาติบำบัด และสมาธิบำบัด 

  แนวคิด คือ 2.1 จัดตั้งบริษัท เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูสุขภาพ ในสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสม พร้อมที่พัก บ้าน หรือรีสอร์ต

                 2.2 ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อปลูกสมุนไพร พืชผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ เพื่อสนับสนุนอาหารให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนใช้เป็นกรณีศึกษาหรือเป็นแปลงสาธิต เพื่อให้เป็นแหล่งเยี่ยมชมโครงการของนักท่องเที่ยว

                 2.3 จัดเตรียมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำศูนย์ ได้แก่ นักโภชนาการ แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางเลือก นักจิตวิทยา ครูฝึกสมาธิ ฯลฯ

                 2.4 จัดเตรียมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอื่นๆ พร้อมแผนการตลาดและการจัดจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                 2.5 กำหนดสัดส่วนโครงสร้างผลตอบแทนระหว่างผู้ลงทุนและผู้บริหารโครงการฯ 

3.ธุรกิจอื่นๆ ที่ผู้ลงทุนประสงค์จะลงทุนในประเทศไทย

                 ***ตามรายการที่นำเสนอโครงการ จำนวน 3 โครงการข้างต้น หากมีท่านผู้ใดสนใจ สามารถโทรนัดหมาย เพื่อพูดคุยเจรจาในธุรกิจที่ท่านสนใจได้เลยนะครับ ทางผมและทีมงานพร้อมนัดเจรจา ติดต่อสอบถาม 098 565 1985,084 639 8245                                                                                                                                    พ.ต.ท.กฤษฏิ์พงศ์ฯ


Visitors: 455,377